گواهینامه SSL

محافظت اطلاعات سایت

از این پرتکول برای امن کردن پرتکول های غیرامن مانند HTTP ، LDAP ، IMAP و … استفاده می شود. در حقیقت SSL بر این اساس یکسری الگوریتم های رمزنگاری بر روی داده های خام قرار می دهد که قرار است یک کانال ارتباطی غیرامن بگذرد تا محرمانه ماندن داده ها تضمین شود. به بیان دیگر شرکتی که صلاحیت صدور و اعطاء گوهینامه دیجیتال SSL را دارد برای هر کدام از دو طرفی که قرار است ارتباطات بین شبکه ای را امن کنند.


این مدارک باید احراز هویت کاربران را تایید کنند و از هر طرف گواهینامه تایید شود. اگر اطلاعات حین انتقال به سرقت رفت برای رباینده قابل درک نیست که این کار به صورت الگوریتم های رمزنگاری و کلیدهای رمزنگاری نامتقاران و متقاران انجام می دهد.


مزایای SSL

رمزنگاری تراکنش های آنلاین

جلوگیری از حملات فیشینگ

تاثیر در Seo سایت

گرفتن نماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت و معدن ایران

Extended Validation SSL

As the highest 'class' of SSL available, Extended Validation SSL Certificates (EV SSL) activate both the padlock and the green address bar in all major browsers.

تایید و صدورتاس اس ال بر اساس شرکت و موسسات زمان صدور بین 2 تا 10 روز کاری


1 Year $499.99 USD (Annual Recurring Billing) ثبت سفارش
2 Years $799.99 USD (Biennial Recurring Billing - Saving of 20%) ثبت سفارش
3 Years $899.99 USD (Triennial Recurring Billing - Saving of 40%) ثبت سفارش

EV SSL Certificates provide the strongest encryption available and enable the organization behind a website to present its own verified identity to visitors.

گواهینامه های SSL استاندارد

تایید و صدور اس اس ال بر اساس نام دامنه انجام میشود و هزینه بسیار مناسبی دارد و زمان صدور آن بین 1 تا 10 دقیقه می باشد.

$34.95 USD Yearly

$39.95 USD Yearly

$44.95 USD Yearly

$49.95 USD Yearly

$54.95 USD Yearly

$59.95 USD Yearly