سرور مجازی لینوکس

پلن 1 سرور مجازی لینوکس

فضا 25 گیگابایت

پهناي باند 500 گيگابايت

مقدار رم 512 مگابايت

پلن 2 سرور مجازی لینوکس 2 موجود است

فضا 50 گیگابایت

پهناي باند 700 گيگابايت

مقدار رم 1 گيگابايت

پلن 3 سرور مجازی لینوکس 2 موجود است

فضا 75 گیگابایت

پهناي باند 1200 گيگابايت

مقدار رم 2 گيگابايت

پلن 4 سرور مجازی لینوکس

فضا 100 گیگابایت

پهناي باند 2000 گيگابايت

مقدار رم 4 گيگابايت