Sep 26th جابجایی شرکت

با سلام
به دلیل جابجایی شرکت شماره های تماس و آدرس تغییر یافت برای ارتباط با شرکت از این پس با شماره 2300794 تماس حاصل فرمایید.

Sep 14th افزایش قیمت ثبت دامنه

با سلام

پیرو افزایش قیمت دلار، قیمت ثبت و تمدید دامنه های بین المللی افزایش یافت.